TRADICIJA

 

 

Koncem XIX. stoljeća pokazala su istraživanja austrougarskih geologa da na ovom području osim velikih količina drvne mase postoje i velike zalihe vrlo kvalitetnog kamena za gradnju cesta i željezničkih pruga.


Dr. G. A. Koch je na poziv Magistrata kraljevskog grada Osijeka izvršio je podrobna geološka razmatranja, te su uočene mogućnosti eksploatacije dijabaza. Projektiranja i pripreme za izgradnju postrojenja za eksploataciju su počela 1905. godine, a izgradnja je završena 1948.godine, kad je počela i proizvodnja tehničkog kamena (lomljeni kamen, tucanik).


Na samom početku brda Hercegovac, započinje eksploatacija dolomita za pečenje vapna.
U početku, eksploatacija kamena vrši se na najprimitivniji način i to uglavnom u ljetnim mjesecima.


Pred I. svjetski rat postavljena je prva kružna drobilica. 1918. g. kamenolom se naglo proširuje iz tog razloga što je jedan dio austrougarske vojske ostao u Orahovici i zapošljava se u kamenolomu. U to vrijeme nabavljena je i druga drobilica i počinje se razvijati malo su-vremenija proizvodnja.


1936. godine organiziran je prvi štrajk.


Posao se naglo proširuje i 1937. godine dolazi i novi parni stroj od 360 KS. Započinje izgradnja "Split" postrojenja za izradu agregata. Zaposleno je u kamenolomu oko 220 radnika, a proizvodnja se kreće od 30 - 35.000 m3.
U toku 1942. godine kamenolom prestaje s radom. Pred kraj rata pogon "Radlovac" je spaljen i jedan dio srušen. Proizvodnja je ponovo pokrenuta 06. lipnja. 1945. godine.


Godine 1948. i 1949. sva proizvodnja kamena koristi se za izgradnju autoputa "Bratstvo i jedinstvo". Tada nastaju najveće devastacije kamenoloma.
Kamenolom se od 1946. - 1953. godine nalazio u sastavu Slavonskih kamenoloma Slavonska Požega, a 15. travnja. 1953. godine djeluje kao samostalna radna organizacija "Radlovac".


1962. godine prilazi se mehanizaciji i modernizaciji proizvodnje.

Nabavlja se vlastiti auto-prijevoz i zapošljava se nova kvalificirana radna snaga.

 

Reklame koje su se prikazivale u kinu u pauzi prilikom prikazivanja filma


1972. godine poplava je nanijela ogromne štete i zaustavila proiz vodnju. Novo postrojenje instalirano je 1977. godine.
Konkurentsku borbu i nedostatak posla, osamdesetih, Radlovac je izdržao te su se referendumom radnici odlučili za dobrovoljni stečaj s preustrojem 1991. godine.
1992. godine Radlovac izlazi iz stečaja, konstruira se kao dioničko društvo i uspješno posluje. Dvije trećine zaposlenika je u hrvatskim postrojbama za vrijeme Domovinskog rata.


Radlovac danas proizvodi 500.000 tona svih vrsta tehničkog kamena za potrebe visoko i niskogradnje, kemijske i keramičke industrije. Zapošljava 65 radnika.
Radlovac prodaje kamen u Hrvatskoj i državama bivše Jugoslavije.