Naziv projekta: Povećanje kapaciteta proizvodnje novom tehnologijom i novim tehnološkim procesom

Naziv korisnika: Radlovac d.d.

Ukupna vrijednost projekta: 7.377.068,58 HRK

EU bespovratna sredstva: 1.124,943,68 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj

Iznos potpore: 35%

Razdoblje provedbe projekta: 05.07.2016– 05.06.2017

Kontakt osoba: Nenad Sabljak, mag.geol.

 

Kratki opis projekta: Ulaganja u novu proizvodnu liniju omogućila su i promjenu tehnološkog procesa u proizvodnji dolomitnog agregata što rezultira povećanjem kapaciteta proizvodnje. Bolja iskoristivost sirovine u toku proizvodnog procesa dovodi do istovremenog smanjenja cijene koštanja po jedinici proizvoda. Ovo upućuje na racionalno korištenje prirodnih resursa i govori da se projekt razvijao u skladu sa održivim razvojem. Pored povećanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i ino tržištu, projekt pridonosi i otvaranju novih radnih mjesta.

 

Opći cilj projekta: Jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

 

Specifični ciljevi projekta:


  • • Povećanje proizvodnog kapaciteta uvođenjem nove tehnologije i novog tehnološkog procesa u proizvodnji dolomitnog agregata
  • • Sniženje cijene koštanja proizvodnje dolomitnog agregata
  • • Povećanje broja zaposlenih

 

Očekivani rezultati:


  • • Povećan prihod od prodaje
  • • Povećan prihod od izvoza
  • • Povećan kapacitet proizvodnje dolomitnog agregata
  • • Povećan prihod od prodaje dolomitnog agregata
  • • Povećanje ukupnog prihoda
  • • Smanjenje cijene koštanja dolomitnog agregata
  • • Povećanje broja zaposlenih

 

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr ili www.europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Radlovac d.d.

 

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

OBAVIJEST O NABAVI
Datum objave: 08.08.2016.

 


Dokumentacija:

 

Dokumentacija za nadmetanje Preuzmi