KAMENOLOM ORŠULICA

 

 

 
Sedimentna stijena (dolomit)

- agregat: 0-2, 2-5, 0-4, 4-8, 8-16, 16-31.5 mm
- agregatske mješavine: 0-8, 0-16, 0-31.5 mm
- tucanik: 30-60 mm
- tamponska mješavina: 0-60, 0-90 mm

Fizičko - mehanička svojstva kamena:

1. TLAČNA ČVRSTOĆA (HRN B.B8012):
a) u suhom stanju:      t= 150.0 MN / m2
b) u vodomzasićenom stanju:      t= 120.0MN / m2
c) u nakon smrzavanja:      t= 112.0 MN / m2

2. OTPORNOST NA HABANJE PO BOEHMEU (HRN B.B8015):
As= 18 cm3 / 50 cm2

3. UPIJANJE VODE (HRN B.B8010):
U= 0.513 mas%

4. PROSTORNA MASA (HRN B.B8032):
m= 2.813 t/m3

5. POSTOJANOST NA MRAZU (HRN B.B8001):
Postojan

sved2

sved2

Namjena:
1) proizvodnja kamene sitneži za izradu asfaltnih mješavina tipa asfalt betona na cestama lakog i vrlo lakog razreda prometnog opterećenja
2) proizvodnja kamene sitneži za izradu gornjih (BNS) i donjih (DBNS) nosivih slojeva odbutimeniziranog materijala na autocesti i cestama svih razreda prometnog opterećenja
3) proizvodnja drobljenog kamena za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva mehanički ili kemijski stabiliziranih
4) proizvodnja kamene sitneži za izradu betona i armiranog betona
5) proizvodnja drobljenog i nesepariranog kamena za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta