KVALITETA PROIZVODNJE

 

 

Kvaliteta naših proizvoda od dijabaza (eruptivnia stijena ) i dolomita (sedimentnia) kontinuirano se prati pedeset godina i nalazi se u vrhu kvalitete takovih proizvoda. Radlovac posjeduje za sve frakcije tehničkog kamena , certifikate odgovarajućih državnih ustanova.

Tvrtka Radlovac IGM d.d. ima vlastiti laboratorij koji kontinuirano prati kvalitetu proizvodnje agregata i betona, a koji je neizostavna stavka u sustavu kvalitete proizvodnje.

Laboratorij je otvoren u skladu s europskom normom HRN EN ISO/IEC 17025, i ispunjava opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija, kako bi mogao pravilno funkcionirati u sustavu kvalitete proizvodnje.

 

Radlovac d.d. - laboratorij za ispitivanje agregata i betona