KAMENOLOMI

 

 

Radlovac d.d. eksploatira na četiri kamenoloma od kojih su dva (Hercegovac, Oršulica) sedimentne stijene (dolomit) i dva (Brenzberg, Žervanjska) eruptivne stijene (dijabaz).

 
Hercegovac
Oršulica
 
Brenzberg
Žervanjska