KAMEN ZA OBALOUTVRDE I GABIONE

 

 

 

Obaloutvrde su regulacijske građevine u koritu vodotoka kojima se obale štite od erozije, te se njima usmjerava vodni tok uz obalu.

 

             obaloutvrde                        obaloutvrde1

 

Gabioni su žičani koševi ispunjeni kamenom, a idealna su zaštita za erozivna područja, za regulaciju rečnih tokova, za zaštitu obala, puteva, željezničkih pruga, šumskih i poljoprivrednih gospodarstava. Za punjenje koševa najpogodniji je onaj materijal koji omogućava maksimalno ispunjavanje žičanog koša. Upotrebljavaju se kamen čiji su komadi veći od oka na armaturi koša.

 

gabioni

 

Upotreba žičanih koševa bolja je od betonskih zaštitnih zidova jer su zidovi i branici kod žičanih koševa mnogo veće elastičnosti i mogu izdržati puno veće dilatacije zemljišta.Vijek trajanja u normalnim okolnostima je 20 godina. Vrlo je važno istaći da su objekti od gabiona znatno jeftiniji od betona.