DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

 

 

Društveno odgovorno poslovanje ne znači samo ispunjavanje obveza koje propisuje zakon već i korak više od toga . Radlovac posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za legalan rad na četiri lokacije u Parku prirode Papuk. No povrh toga i dokumentaciju za sanaciju prostora oštećenog rudarskim radovima po kojoj se već radi turistička zona u kamenolomu Hercegovac s jezerom dubine 20 metara i površine 3 ha.

Briga za ljude koji su temelj našeg uspješnog poslovanja, ali i za naše susjede, kao i naše kupce i dobavljače najvažniji je dio tog koraka. Od svog osnutka 1908. Godine, Radlovac je u lokalnoj zajednici veliki sponzor gotovo svih udruga, mnogobrojnih humanitarnih akcija, sportskih društava, knjižnica i škola.

 

GEOLOŠKO - PETROGRAFSKI ZID

 

Tijekom mjeseca lipnja (03.06.2013) na sastanku u Orahovici s direktorom poduzeča Radlovac d. d., Nenadom Sabljakom, mag. geol. i. Tomislavom Bogadijem, mag. geol. predloženo je, od strane direktora poduzeća, da se na lokalitetu Hercegovac napravi geološki zid koji bi, svojim sadržajem, predstavljao zbirku najvažnijih stijena šire okolice Radlovca i Orahovice. Značajni sadržaj zida posvećen je stijenskoj masi koju eksploatira poduzeće.

 

 

 

 

 

Izabrani su lokaliteti na području potoka Radlovac, Pištanske rijeke, Kaptolačkog i Hercegovačkog potoka te kamenoloma Vetovo iz kojeg su dovezene stijene uglavnom amfibolskih škrilavaca.


Za potrebe zida  prikupljene su uglavnom čvrste stijene, zbog samih karakteristika zida, visine i dužine. U geološkom zidu su prisutne stijene do kojih se moglo doći lokalnom prometnicom i kamionom.

 

U zidu su prisutni samo glavni varijeteti stijena prekambrija, starijeg i mlađeg paleozoika, donjeg i srednjeg trijasa te dijela tercijara (baden).

 

Ukupno je uzorkovano dvadeset (20) komada stijena koje su makroskopski i putem lupe određene i imenovane. U centralnom dijelu zida je postavljena stilizirana oznaka lokacije u kojim stijenama je nađena (1975. g.) flora (srednji karbon) na temelju koje je definirana starost jednog dijela slavonskih panina.

 

 

Kartu prati legenda u grafičkom i tekstualnom obliku te geološki stup koji prikazuje međusobne odnose proširenog geološkog sadržaja područja Krndije i istočnog dijela Papuka.